Till  startsidan

  "Bysnickarn" Kjell Eriksson

 


 

 

 

Jag är född 22 mars 1946 i Uppsala Sweden.
Utbildade mig till möbelsnickare med gesällbrev 1967 och fick som särskild belöning organisationens lilla silvermedalj.
Vidareutbildning till slöjdlärare och arbete inom grundskolan 1971-1986.
Startade firman Bysnickarn 1976 och har arbetat på deltid med att snickra o designa  egna produkter för försäljning och på beställning.
Omskolning till "data" 1987-89 och har arbetat  med dataanpassningar för handikappade personer till 1995.
Arbetade sedan 1995-2009 som datakonsulent/datalärare samt handledare inom verksamheten  barn med särskilda behov i Uppsala kommun samt tidvis/delvis i länet.
Är sedan 22 mars 2010 pensionär och nu vid 70 år och mer perspektiv på livet  kommer jag att använda min tid till att dela med mig av mina ideer/bilder/videor samt hjälpa andra visa sina via detta forum.

English:
I was born March 22, 1946 in Uppsala, Sweden.
Trained me a cabinetmaker with journeyman's certificate in 1967 and received the organization's special reward small silver medal.
Further training for handicraft teachers and work in primary schools from 1971 to 1986.
Started Bysnickarn firm in 1976 and has worked part-time with the cobble o designing its own products for sale and on order.
Retraining for "data" 1987-89, and has worked with data adjustments for disabled people to 1995.
Worked since 1995-2009 as data consultant / computer teacher and supervisor in the business of children with special needs in Uppsala and at times / partially in the county.
Is since March 22, 2010 retired and now at 70 years and more perspective on life, I will use my time to share with you my ideas / pictures / videos as well as helping others to show their through this forum.
 

                                                                    Till startsidan

Beställningar:  email: Bysnickarn